รีวิวการใช้งานนาฬิกา Michael Kors รุ่นไม่มีปุ่มกด แต่มี 3 หน้าปัดย่อย

how-to-michael-kors-watches

สำหรับนาฬิกา Michael Kors รุ่นที่เป็นเครื่องระบบโครโนกราฟ (Chronograph) ส่วนใหญ่จะมีหน้าปัดย่อย 3 หน้าปัดและมีปุ่มกด 2 ปุ่มอยู่ที่ตำแหน่งด้านบนและล่างของเม็ดมะยมเอาไว้ปรับตั้งเข็มที่อยู่บนหน้าปัดย่อย ส่วนรุ่นที่เป็นเครื่องอะนาล็อกที่ไม่มีระบบจับเวลามักจะไม่มีหน้าปัดย่อยและปุ่มกดเพิ่มมา จะมีก็เพียงแต่เม็ดมะยมเอาไว้ตั้งเวลาเท่านั้น แต่ก็มีนาฬิกาข้อมือบางรุ่นของ Michael Kors ที่เครื่องไม่ได้เป็นระบบโครโนกราฟแต่กลับมีหน้าปัดย่อย 3 หน้าปัดอยู่บนหน้าปัดหลักด้วยแถมยังไม่มีปุ่มกดใดๆ มีเพียงแต่เม็ดมะยมอย่างเดียวเท่านั้น เช่น รุ่น MK5613 หรือ MK5616 ทำให้ผู้ซื้อบางท่านอาจจะงงว่าจะปรับตั้งเข็มในหน้าปัดย่อยของรุ่นที่ว่านี้ได้อย่างไร เลยเป็นที่มาของบทความมินิรีวิวการใช้งานนาฬิกาข้อมือ Michael Kors ในครั้งนี้ โดยมีลำดับขั้นตอนการใช้งานดังนี้คือ

1. ดึงเม็ดมะยมจากตำแหน่งปรกติที่ 0 ให้มาอยู่ ณ ตำแหน่งที่ 1 เนื่องจากเม็ดมะยมมีขนาดไม่ใหญ่มาก ทำให้บางครั้งลูกค้าอาจจะจับไม่ถนัดหรือออกแรงดึงมากเกินไป ทำให้ในขั้นตอนนี้มักจะดึงข้ามจากตำแหน่งที่ 0 มาอยู่ ณ ตำแหน่งที่ 2 แทน ซึ่งถ้าอยู่ที่ตำแหน่งที่ 2 จะเป็นการหมุนเพื่อตั้งเข็มยาวซึ่งเป็นเข็มแสดงเวลานาทีบนกลางหน้าปัดแทน อาจต้องดันเม็ดมะยมให้กลับไปอยู่ตำแหน่งที่ 1 หรือดันให้ไปอยู่ที่ตำแหน่งที่ 0 แล้วค่อยดึงกลับออกมาใหม่

ปฏิทินแสดงวันที่ วันและเวลา

2. พอเม็ดมะยมอยู่ที่ตำแหน่ง 1 แล้วให้หมุนเม็ดมะยมเข้าหาตัวเรา (ทวนเข็มนาฬิกา) จะเป็นการตั้งเข็มในหน้าปัดย่อยที่แสดงวันที่ (1-31) โดยในขั้นตอนนี้ให้สังเกตที่หน้าปัดย่อยอีกอันหนึ่งที่แสดงวันในสัปดาห์ (sun-sat) ว่าตอนนี้เข็มชี้อยู่ที่วันไหน แล้วให้ดูเทียบกับปฏิทินในเดือนปัจจุบันว่าวันในสัปดาห์ที่เข็มชี้อยู่ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ยกตัวอย่างเช่น สมมติวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 27 แต่เข็มบนหน้าปัดชี้อยู่ที่ mon ซึ่งเป็นวันจันทร์ เวลาตั้งเข็มในหน้าปัดย่อยที่แสดงวันที่ในเดือนให้ตรงกับวันที่เป็นวันจันทร์ ซึ่งในปฏิทินตัวอย่างคือวันที่ 22 (ดูรูปปฏิทินประกอบ)

3. หลังจากตั้งให้เข็มบอกวันที่ให้ชี้ที่เลข 22 แล้ว (หน้าปัดบอกวันในสัปดาห์ชี้ที่ mon) ให้ดึงเม็ดมะยมออกมาอยู่ที่ตำแหน่งที่ 2 แล้วหมุนให้เข็มนาทีเดินหน้าไปเรื่อยๆ จนวันที่เปลี่ยนจาก 22 เป็น 23 และ mon เปลี่ยนเป็น tue ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่ปัจจุบันซึ่งสมมติว่าเป็นวันที่ 27 เท่านี้ก็จะทำให้ข้อมูลวันที่ในเดือนและวันในสัปดาห์ที่แสดงบนหน้าปัดย่อยของนาฬิกาถูกต้อง

4. ดันเม็ดมะยมให้กลับไปอยู่ตำแหน่ง 0 เหมือนเดิม โดยอาจจะสังเกตที่หน้าปัดย่อยด้านล่างที่แสดงเวลาเป็นชั่วโมงในแต่ละวัน (1-24) ว่าให้แสดงเวลากลางวัน-กลางคืนให้ถูกต้องด้วย เช่น ถ้าเป็นเวลาตอนบ่าย 2 โมง เข็มก็ควรจะชี้อยู่ที่เลข 14 เป็นต้นครับ